NSI Office Bearers

Dr. Deepu Banerji
President NSI

Dr. Suresh Nair
Vice President NSI

Dr. V P Singh
Secretary NSI

Dr. P Sarat Chandra
Treasurer

Editor

 • Dr. Sanjay Behari

Executive Committee Members

 • Dr. Ashish Suri
 • Dr. Bhawna Sharma
 • Dr. Daljit Singh
 • Dr. Geeta Chacko
 • Dr Malla Bhaskara Rao
 • Dr. N. Muthu Kumar
 • Dr Paritosh Pandey
 • Dr Sunil Kr. Gupta
 • Dr. Suresh Sankhla
 • Dr. Vinay Goyal

Past Presidents:

 • Dr. R. C. Mishra
 • Dr. Bhawani Shankar Sharma